canag bingöl yayladere kürt köyü alevi Kurdî   Deutsch English Türkçe
H O M E
 
AMACIMIZ
Kısa Filmler     
Resimler          
Türküler
Haberler
Tarihce
Yöremiz
Inanç
Gelenekler
Yemekler
Masallar
Ulaşım
Dernek
Projeler
Taziye
Düğünler
Makaleler
Ziyaretci Sayfası
Linkler
Downloads
Kontak (e-mail)
 
 

CONAG'IN GEÇMİŞİ

 

   Conaglılar iki babadan türemişlerdir. Conaglılar Usxan (Yusuf han) ve Sefer diye iki dedenin çocuklarıdırlar. Usxan köye ilk yerleşendir. Daha sonraki yıllarda bu günkü Nala Aşan yakınlarına konaklanan Sefer dede Usxan tarafından köye yerleşmesi için davet edilmiştir.
     Conag da Usxan ve Seferden önce bir yerleşim yeri olup olmadığı ve kimlerin yasadığı bilinmemektedir. Yalnız köyde bulunan ziyaret daha önceden burada Ermenilerin yaşamış olabileceğine dair bize kanıtlar sunuyor. Yüzyılın başlarında köyde bir Ermeni Bakkaldan ve ailesinden bahsediliyor.
     Usxan´in Tunceli ilinin Nazmiye ilçesinin Kumsor (Kımsur, Kımsor) köyünden geldiği yaşlılarca söylenmektedir. Anlatıma göre Usxan Osmanlı ordusunda 7 yıl askerlik yapar. Ancak, terhis olup köye döndüğünde tüm arazilerin bir gün öncesinden kardeşi üzerine tapu edildiğini öğrenir. Karısı tarafından uyarılan Usxan aynı gün topu memurlarının izini sürer ve bu gün Conag köyünün bulunduğu mevkide yakalar. Tapu memurlarına durumunu anlatan Usxan´a tapu memurları; “Bizi şimdi oraya geri götürme, burda istediğin yeri üzerine kaydedelim” derler. Usxan bunu kabul eder ve böylelikle Conag’a yerleşmiş olur. Usxan’dan doğma Conaglıların Kumsori (Kızıl fesliler) olarak adlandırılmaları bu tezi doğrulamaktadır. Komşu köylerden Xarsag'lıların, Xelan'lıların ve Xolxol’ un (Yayladere) nin coğunluğunun „Kumsori“ olduğu söylemektedir. Tunceli ve Erzincan alevi Kürtleri gibi Conaglilar da soylarının Horasan´dan geldiğini söylerler.

    Sefer dede Lertigiyan aşiretine mensuptur. Bu gün Lartigyanlilarin aşiret yapısı kalmamıştır. Sadece nerden geldiklerine ait bir belirlemedir. Usxan ve Seferden sonra şu anda köyde dokuzuncu kuşak yaşamaktadır. Conag da tarıma uygun yeterli arazinin olmamasından dolayı köyde 4 - 5 kuşaktan beri gurbetçilik olayı gelişmiştir.

 
     
 

Mıstafa Çavuş ve Avdıla Çavuş. Çocuk Avdıla çavuşun amcasının oğlu Bego amca
Bu fotoğrafların hangi yıla ait olduğu bilinmemekle beraber 1925 yılı öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. İstanbul da 1925 şapka devriminden önce çekildiğini tahmin ediyoruz
Sağdaki fotoğrafta yine Mıstafa Çavuş ve Avdıla Çavuş bir kaç yıl sonra çekilmiş 
 

Mala Mirzalilerin babası Mirzali. Fotoğraf
tahminen 1940 öncesi çekilmi.
 

Beş kuşak öncesi Conag'tan Mustafa ve Abdullah Çavuş denen şahısların Haydarpaşa garında ustabaşı oldukları ve onlarca insanı çalıştırdıkları söylenmektedir. Bunların zamanında Yeldeğirmen’de 5 katlı apartman satın alıp, sonra satıp köye döndükleri anlatılır. Köye dönüp tarla ve arazi almalarına rağmen gurbetçilik son bulmamıştır.


20 kişiye yakın Conag'lının Cumhuriyetten çok önce Amerika’ya gittikleri bilinmektedir. Seferberlikten sonra köye dönen „Amerikancılar“ yatırımlarını yine köye yapmışlar. Aralarında geri dönmeyip orada ölenler de vardır.

 
   
 

Soldan sağa
1- İsmail Özer, 2- Mümin Özer, 3- Arife Özer (Taze), 4- Mehmet Özer, 5- Şahhanım Özer (Akbal),
6- Elif Özer 7- Elif Özer’in kucağındaki Torün, 8- Ali Özer, 9- Ali Özer’in kucağındaki kızı Melek Özer


1938 – 1939 yılları arasında özer ailesinin devlet tarafından köye gelen memurlar tarafından çekilmiş bir fotoğraf. O dönemler devlet tarafından her aileden belli kriterlere göre vergi alınıyormuş. Teftiş memurlarının bu konu için kayıt yaparken OZER Ailesinden, ailenin geniş olması dolayısıyla her hangi bir vergi ödemesi tahsilinin yapılmamasına dair memurların kanıt olarak çekmiş olduğu bir fotoğraftır.
Gönderen: Hatice SAYAN

 

 
 

 
 

Hanife Akbal (Xolxol ya Mala Ferê) ve çocukları
Bu Fotoğraf 1930’lu yıllarda vergi memurları tarafından çekilmiştir.

Arka sıra soldan sağa;
Arife Aygün (sağ), Mehmet Ali Akbal, Hüsnü Akbal,
Ön sıradakiler soldan sağa;
Aziz Akbal (sağ), Süleyman Akbal, Şadiye Göksal (sağ), Fatma Altan (sağ), Hatun İpek (sağ), Anne Hanife Akbal, kucağındaki çocuk Şah İsmail Akbal 9 -10 yaşında iken vefat etmiş

 

 
 

Mehmet Gürkan. 1940 doğumlu çocukları var. Resmin bu yıllarda çekilmiş olması büyük olasılık.

 

Şıxan ve Azeving'de Conaglılar
Conaglılar kendi köylerindeki arazilerin yanı sıra bugün Azewing ve Şıxan köylerinde de araziler alarak oraya yerleşmişlerdir.

100 Yıllık Gurbetçilik
Conaglılar bir asır boyu, belki daha da uzun yıllar İstanbulda bekâr hayatı yaşamışlardır. İstanbul’da en ağır işlerden sonra senenin belirli aylarını köyde geçirmişler. Ailelerini İstanbul’a getirmemişler. İstanbul’a ilk göç eden aileler
1950 li yılların sonlarında İstanbul’a yerleşmişlerdir.

 
1960 li Yıllar
     
 

Yukarıda Sol tarafta Hasan Naz ve İsmail Akbal. 1960 lı yılların başlarında İstanbul’da çekilmiş. İki kuzen hayatlarının büyük çoğunluğunu bekar olarak İstanbul'da geçirmişler. İstanbul’a hangi yılda geldikleri kesin bilinmemektedir. 1920 lı yılların başlarında İstanbul’a geldikleri tahmin ediliyor. Yazları köye gelip köy işlerini yaptıktan sonra İstanbul’a gidip yılın 9 – 10 ayını orda çalışarak geçirirlerdi. İsmail Akbal ailesini 1969 da İstanbul’a getirdi. Yani 50 yıl boyunca ailesinden ayrı İstanbul’da yaşamış. Conaglı erkeklerin çoğu böylesine yaşamışlar.

Sağdaki Fotoğraf 1958 yılında çekilmiş. Ortada Doğan Naz, Zaide Nayır ve Arife Özer


 

1970 lı Yıllar

     
  1970 li yılların başında Conag da gençler   Aynı resmin arkasında o zaman düşülmüş bir not  
  1980 lı yılların başında Conag'dan bir görünüm
  1970 ın son yıllarında ortaokul ve lise öğrencıleri  
 

 

Bugün Conag da 50 ye yakın insan sürekli yaşamaktadır. Çoğunluğu yaşlı insanlardır. Yaklaşık olarak 350 Conaglı aile ise İstanbul ve İzmit de yaşamaktadır. Yaşadıkları semt yoğunluklu olarak
Kadıköy -Yeldeğirmenidir.
Ankara’da 30 haneye yakın Conaglı da yaşamaktadırlar.
Conaglılar bir çok Avrupa ülkesinde,
Amerika da ve Avustralya da yaşamaktadırlar. 200 üzerinde genç Conag'lı İngiltere’de
yaşamaktadırlar.

 
     
created by conag team